Kontakt

Sittbas medföljer, ergonomisk, motor för hjul, elbarnvagn!
Billig, punkteringsfria hjul, fällbar sits
Kan bli tvillingvagn, komfort, fullt liggläge